Page 4 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 4

Wydawca  Na zlecenie Fundacja „Teraz Mazowsze”
               wydało Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o. Warszawa

               Fundacja „Teraz Mazowsze”
               00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 lok. 8
               www.terazmazowsze.eu           Tekst  Jolanta Sieradzka-Kasprzak,
               Dominika Borówka-Sitnik,
               Paweł Fabijański


         Konsultacja  Marcin Kalbarczyk
          naukowa


           Zdjęcia Paweł Fabijański,
               archiwum Euro Pilot,
               Fotolia         Opracowanie  EURO PILOT Sp. z o.o.
       redakcyjne, skład,  ul. S. Konarskiego 3
        łamanie, druk: 01-355 Warszawa
               tel./fax. +48 22 664 37 20, +48 22 664 50 91
               www.europilot.com.pl

               ISBN 978-83-8009-82-6
           Wydawnictwo dziękuje Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu oraz
       Mazowieckiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych za pomoc w przygotowaniu publikacji.     Wydawnictwo „Rośliny Chronione na Mazowszu” zostało opracowane i wydane w 2018 roku przez Fundację
    TERAZ MAZOWSZE. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9