Page 23 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 23

DZWONEK    SYBERYJSKI


    Campanula sibirica

     Przez Polskę i Białoruś
     przechodzi północna
    granica zasięgu dzwonka  L o V–VII
        syberyjskiego.
    Roślina występuje pasem od wschodniej Syberii, przez Rosję, po Europę
    Środkową i Południowo-Wschodnią. W Polsce jest rzadka, rośnie na po- Gromada
    łudniowym wschodzie kraju oraz na rozproszonych stanowiskach na niżu,  nasienne
    głównie na zboczach dolin rzecznych. To światło- i ciepłolubny gatunek  Rząd
    zasiedlający murawy kserotermiczne i świetliste zarośla. Dzwonkom zagra- astrowce
    ża niszczenie i zarastanie siedlisk. Na wysokiej łodydze dzwonka (wys. 20–
    40/60 cm), pojedynczej lub rozgałęzionej, umieszczone są liście. Odziomko- Rodzina
    we mają długie ogonki i podłużne blaszki, rosnące wyżej na łodydze mają  dzwonkowate
    coraz krótsze ogonki, aż do najwyższych liści siedzących. Wraz z wysokością  Rodzaj
    liście stają się coraz węższe. Łodyga i liście są owłosione. Wiechowaty kwia- dzwonek
    tostan tworzą piękne niebieskie, czasem białe wąskie i delikatne dzwonki.
    Owoc to torebka z drobnymi nasionami, otwierająca się u nasady trzema
    otworkami.                                    21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28