Page 22 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 22

DZWONEK    BOLOŃSKI


    Campanula bononiensis
      Dzwonek boloński
         to gatunek
     charakterystyczny dla
    muraw kserotermicznych
     rosnących na glebach
     zasobnych w węglan  L o  VI–VIII
           wapna.
    Rośnie w Azji Zachodniej i Środkowej oraz w większej części Europy, w Pol-
    sce gatunek rzadki, występujący głównie na wyżynach, gdzie pojawia się na  Gromada
    suchych murawach kserotermicznych, trawiastych zboczach wzgórz i obrze- nasienne
    żach zarośli. Zagraża mu zarastanie siedlisk przez roślinność krzewiastą  Rząd
    i byliny. Sztywna łodyga dzwonka (wys. do 50 cm) jest kutnerowato owło- astrowce
    siona i gęsto ulistniona. Szarozielone liście na spodzie są gęściej owłosio-
    ne. Liście odziomkowe i dolne łodygowe są jajowate i ząbkowane, w górę  Rodzina
    liście siedzące, coraz mniejsze i węższe. Kłosokształtny podłużny kwiatostan  dzwonkowate
    tworzą liczne niebieskie stożkowato-dzwonkowate kwiaty (dł. 1,5–2,5 cm),  Rodzaj
    o koronie rozciętej na pięć ostrych wąskich płatków. Owoc, czyli zwieszona  dzwonek
    torebka z wieloma, drobnymi nasionami, otwiera się przy nasadzie trzema
    dziurkami.
  20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27