Page 18 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 18

CZOSNEK    KĄTOWATY


    Allium angulosum

    Czosnek kątowaty rośnie
      głównie w dolinach
       dużych rzek, na  L o  VII–VIII
      Mazowszy – Wisły.
    Czosnek występuje w środkowej, wschodniej i południowej Europie oraz na
    Syberii. W Polsce jest rośliną dość rzadką. Rośnie głównie w dolinach du- Gromada
    żych rzek na wilgotnych łąkach. Z wąskiej cebuli wyrasta wieloboczna łodyga  nasienne
    (wys. 15–60 cm) zakończona kulistym baldachem złożonym z liliowych lub  Rząd
    białawych kwiatów. Liście są wąskie, długie i płaskie.
                                      amarylkowate
                                      Rodzina
                                      liliowate
                                      Rodzaj
                                      czosnek
  16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23