Page 16 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 16

CHAMEDAFNE    PÓŁNOCNA


    Chamaedaphne calyculata


    Chamedafne północna
       preferuje miejsca
      odkryte i słoneczne,
     słabo rośnie w cieniu.
      Od nasłonecznienia
    zależy typ występującej
       na danym terenie
    formacji. Na otwartych
       stanowiskach są
       to gęste, rozległe
      kępy, między lasem
        a torfowiskiem
     smugi, w zacienieniu
    rozrzucone, pojedyncze  L o IV –VI
           rośliny.
    Gatunek subarktycznej i borealnej strefy Azji, Ameryki Północnej i Europy.
    W tundrze bardzo pospolity, tworzy duże populacje. W Polsce jest relik- Gromada
    tem polodowcowym, jego stanowiska są nieliczne, a populacje szczątko- nasienne
    we. Najdalej na południe wysuniętym stanowiskiem jest Kampinoski Park  Rząd
    Narodowy. Chamedafne rośnie głównie na torfowiskach wysokich, dlate- wrzosowce
    go zagraża jej ich osuszanie i wydobycie torfu. To zimozielona krzewinka
    lub mały krzew (wys. 80 cm) o pędach wzniesionych i łukowato wygiętych  Rodzina
    (wys. 50–80/90 cm) oraz dłuższych płożących się (dł. 100 cm) Skórzaste li- wrzosowate
    ście są podłużne i ząbkowane, na spodzie z brązowymi łuskami. Białe kwia- Rodzaj
    ty o zrośniętych płatkach mają beczułkowaty kształt, wyrastają pojedynczo  chamedafne
    w kątach liści i tworzą jednostronne, zwieszające się grona. Owoc to torebka
    pękająca 5 klapami z małymi, jasnobrązowymi nasionami.
  14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21