Page 11 - ROŚLINY_NACZYNIOWE
P. 11

BAGNO    ZWYCZAJNE


    Ledum palustre


    To krzew krótkowieczny
      rosnący do 30 lat,
      wydzielający silnie
       pachnące olejki
     eteryczne. Odurzająca
    woń jego kwiatów bagna
    zwyczajnego jest trująca
    dla niektórych owadów,
       toksyczny jest też  L o V–VI
     zebrany z nich miód.
    Zimozielony krzew występuje w środkowej i północnej Europie oraz w pół-
    nocno-wschodniej Azji. W Polsce jest powszechny na niżu, rośnie w miej- Gromada
    scach podmokłych i cienistych, w wilgotnych lasach sosnowych, borach  nasienne
    bagiennych i na torfowiskach. Może formować łany. Gatunkowi zagraża  Rząd
    eksploatacja torfu i osuszanie siedlisk oraz masowy zbiór gałązek (środek  wrzosowce
    przeciwko molom). Wyprostowany, zimozielony krzew (wys. 100–150 cm) ma
    wzniesione, rudo owłosione młode pędy i starsze z brązową korą. Skórza- Rodzina
    ste ciemnozielone i połyskujące liście (dł. do 5 cm) są wąskie i lancetowate  wrzosowate
    o podwiniętych brzegach, od spodu rude. Kwiaty o pięciu białych płatkach  Rodzaj
    na końcach pędów tworzą baldachy. Owoc to torebka (dł. 0,4–0,5 cm) po  różanecznik
    dojrzeniu zwieszająca się ku dołowi, pękająca pięcioma klapami z licznymi,
    drobnymi nasionami.
  10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16